Volkswagen laag gewaardeerd

Elke belegger weet dat Volkswagen serieus te lijden heeft/had onder het emissieschandaal een aantal jaar geleden. Het imago van het bedrijf werd aangetast en het schandaal heeft/had een grote invloed op de financiële positie van het bedrijf. Ondanks dit alles is Volkswagen snel hersteld en toont het operatieve en financiële veerkracht. Het is op de juiste weg om opnieuw een sterke financiële basis op te bouwen. Ondanks deze positieve vooruitzichten wordt Volkswagen laag gewaardeerd door de markt wat er voor zorgt dat het een ideale investering is op middellange of lange termijn.

Ondanks de dieselgate heeft Volkswagen de afgelopen jaren sterk financiële cijfers geboekt. Het zag het aantal auto’s en de inkomsten stijgen, zelfs i Noord-Amerika waar verwacht werd dat de impact van het dieselschandaal het grootst zou zijn. Toch wist het bedrijf de omzet wereldwijd met 5,4% te doen groeien in 2016 tot 214 miljoeneuro. De winst vorig jaar kwam uit op 5,4 miljard euro. De winst is beduidend lager dan de jaren voor het schandaal omwille van provisies die aangelegd werden voor het dieselschandaal (juridische kosten, terugroepen van auto’s, …). Momenteel heeft Volkswagen meer dan 30 miljard euro ingeboekt als provisie op haar balans. In d toekomst zal het overgrote deel van de kosten o.w.v. dieselgate geen invloed hebben op de cijfers.

Het eerste half jaar van 2017 presteerde het bedrijf ook weer zeer goed door de omzet met 4% te doen stijgen en de operationele winst steeg tot 8,9 miljard euro. Netto bleef er 6,6 miljard euro over, en stijging van meer dan 80% maar liefst! Door de kosten van dieselgate is de cashburn momenteel vrij groot, maar verwacht wordt dat binnen enkele kwartalen het bedrijf kan terugvallen op een positieve cash flow. Het dividend wordt verwacht te groeien van iets meer dan 2 euro per aandeel nu tot meer dan 5 euro per aandeel in 2019. Volkswagen wordt door de markt gewaardeerd aan een verwachte PE voor 2017 van 5,5 terwijl de gehele autosector gemiddeld gewaardeerd wordt aan 11. De hoge kosten voor het emissieschandaal lijken dan ook in de koers verwerkt te zijn.


Be the first to comment on "Volkswagen laag gewaardeerd"

Geef een reactie