Groeivooruitzichten ArcelorMittal

ArcelorMittal is het grootste staalbedrijf ter wereld. Herstructureringen de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het bedrijf nu kan blijven profiteren van positieve vooruitzichten in zijn industrie. Het bedrijf geeft aan dat de marktomstandigheden verbeterd zijn ten op zicht van 12 maanden terug  ArcelorMittal focust zich verder op een optimalisatie van hun kosten, op een gezonde mix aan producten en op het opdrijven van het staalvolume. Het bedrijf moet kunnen profiteren van een verlaging van de schulden, lagere kosten, een vergrootte capaciteit en een verbetering van de efficiëntie wat zal leiden tot betere operationele resultaten.De netto schuld daalde van een slordige 17 miljard dollar vorig jaar naar ongeveer 12 miljard dollar nu waardoor de schuldratio ten op zichte van het kapitaal op 24,6% staat, lager dan het gemiddelde bij zijn concurrenten. De verlaging van de schuld leidt automatisch dit jaar tot een verlaging van de interesten. Positief voor het resultaat.

ArcelorMittal maakt ook vooruitgang in het kosten besparen dat voorzien was in hun plan Action 2020.

Be the first to comment on "Groeivooruitzichten ArcelorMittal"

Geef een reactie