Uit groeiaandelen stappen nu?

Een jarenlange rally in groeiaandelen doet beleggers watertanden voor nog hogere koersen. Maar dat kan een mis-rekening zijn met de versterkende economische groei. Door te blijven focussen op technologische groei-aandelen die al relatief hoog gewaardeerd zijn missen beleggers de kansen die waardeaandelen te bieden hebben.Aandelen zoals Apple, Facebook en Alphabet leverden een grote bijdrage tot de stijgende Amerikaanse beursindexen die inzetten op groei na de correctie in februari. De waarde- indexen waar financiële waarden een belangrijk aandeel in hebben bleven relatief gezien achterwege. De techsecror is de best presterende sector tot nu toe in 2018, maar sommige analisten geloven dat deze trend wel eens op zijn einde kan lopen.

Waardeaandelen die traditioneel lager gewaardeerd worden dan groeiaandelen zijn momenteel zeer aantrekkelijk door de versnellende groei die groter is dan het historische gemiddelde. Beleggers zijn bij waarde-aandelen steeds op zoek naar die aandelen die fundamenteel onderge-waardeerd staan. Bank- en energieaandelen en aandelen in de gezondheidssector worden aangewezen als thé place to be. De overgang van groei- naar waardebekeggen gebeurt langzaam omdat beleggers zich vaak miskijken op groeiverhalen van bekende namen. De verwachtingen zijn heel hoog waardoor de techbedrijven bij elke kleine misstap sneller worden afgestraft.

Groeiaandelen hebben de afgelopen negen jaar ruimschoots beter gepres-teerd dan waardeaandelen, zeker in 2017. De pe ratio van de Amerikaanse Russel growth index staat op het hoogste niveau sinds 2002, die van de waardebedrijven staat op het laagste niveau sinds 2016. De vraag is of je in een hooggewaardeerde markt het risico wil nemen om verder te blijven beleggen in groei of dat je speelt op weinig risico door te beleggen in fundamenteel ondergewaardeerde waardeaandelen. Grote fondsen lijken met de rentestijgingen in het vooruitzicht meer en meer voor de tweede optie te kiezen met financiële waarden als grootste bijdrage in waardeindexen.


Be the first to comment on "Uit groeiaandelen stappen nu?"

Geef een reactie