Toekomstgericht beleggen met beperkt risico

Ten gevolge van de dreigende klimaat-verandering zijn mensen en bedrijven er zich meer en meer van bewust dat ze moeten investeren in hernieuwbare energiebronnen. De afgelopen vijf jaar hebben bedrijven wereldwijd maar liefst 1500 miljard dollar geïnvesteerd in hernieuwbare energie ofwel een investering voor een energieaanbod van een miljoen megawatt. De volgende jaren zal er nog veel meer geïnvesteerd worden en dit biedt een grote opportuniteit voor beleggers.De nutsbedrijven die al lang inzetten op hernieuwbare energievormen hebben een streepje voor. De investeringen die ze in het verleden hebben gemaakt zorgen voor een sterke cashflow en groei. Bovendien zijn het aantrekkelijk dividendaandelen die niet alleen hun winsten jaar na jaar zien groeien, maar ook hun dividenden. Ook in (aankomende?) moeilijke beurstijden blijven aandelen van zulke bedrijven zeer aantrekkelijk. Ze zijn weinig volatiel en generen constant inkomsten. De vraag naar energie in het algemeen en hernieuwbare energie in het bijzonder blijft immers groeien.

Een van de grootste investeerders in hernieuwbare energie de afgelopen jaren is het Amerikaanse nutsbedrijf Nextera Energy. Het energiebedrijf spendeerde het afgelopen jaar maar liefst 11 miljard dollar aan hernieuwbare energieprojecten .Deze investeringen lonen. Het bedrijf verwacht zijn winsten de volgende drie jaar jaarlijks tot 8 procent te kunnen doen groeien. Over dezelfde periode verwacht het jaarlijks tot 14 procent meer dividend uit te betalen.

Nutsbedrijven behoren tot de defensieve groep van aandelen. Maar met een verwachte winststijgingen de volgende jaren kunnen er mooie rendementen op verdiend worden incluis een stijgend dividend zonder dat je noemenswaardige risico’s hoeft te nemen. Misschien een aanrader wanneer je hoogtevrees om de aandelenmarkten begint te krijgen?


Be the first to comment on "Toekomstgericht beleggen met beperkt risico"

Geef een reactie