Dividendaandelen


The dogs of Europe

Een gekende beleggersstrategie is het jaarlijks opnieuw kiezen van aandelen die een dividend uitkeren en deze dividenden opnieuw investeren. Deze strategie wordt in de Verenigde…
Investeren in durfkapitaal

Investeren in bedrijven die in financiële nood verkeren is voor elke individuele belegger ene groot risico. Wanneer het bedrijf een turnaround kan tonen zijn de…