Kimberly Clark

Dividendaristocraten

Door de recente ontwikkelingen tussen de Verenigde Staten en China en het plotse keren van de Amerikaanse obligatiemarkten met een opnieuw kleiner wordende spread tussen…